"ธรรมสามประเภท" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  


 "ธรรมสามประเภท"

" .. "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" ปริยัติได้แก่การศึกษาเล่าเรียนมาแล้วปฏิบัติ ทำหน้าที่ดำเนินปฏิบัติตามที่สอนไว้นั้น ปฏิเวธคือผลเกิดมากน้อย จะเกิดขึ้นโดยลำดับจากการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากปริยัติ

นี่ธรรมท่านสอนไว้สามประเภทนะ "คือปริยัติหนึ่ง ปฏิบัติหนึ่ง ปฏิเวธหนึ่ง ธรรมทั้งสามประเภทนี้เกี่ยวเนื่องกันโดยลำดับ จึงเรียกว่าเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบ" เต็มบาทเต็มเต็ง

"ถ้ามีแต่ปริยัติเฉย ๆ ไม่ได้เต็มบาทเต็มเต็งอะไร ได้แต่ความจำ เป็นมรรคผลนิพพานที่ไหน" ต้องมาปฏิบัติ มาปฏิบัติแล้วผลที่จะเกิดจากปฏิบัติแยกกันไม่ออก นี่ละเกี่ยวโยงกันอย่างนี้ ปริยัติพุทธศาสนาจริง ๆ เป็นอย่างนี้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=607&CatID=2
   

5,418


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย