เจตนาสมบัติ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    29 พ.ค. 2558

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

...

เจตนาสมบัติ หมายถึง ความตั้งใจ คือเราตั้งใจว่า
เราจะพยายามปลดปล่อยสัญญา อารมณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกทั้งหมด
ไม่เก็บมานึกคิดนึกเลย สัญญาใดๆที่เป็นอดีตก็ดี อนาคตก็ดี
เป็นเรื่องของโลก..ไม่ใช่เรื่องของธรรม
สิ่งที่เราตั้งใจจะทำในเวลานี้ ขณะนี้ คือ กิจพระศาสนาอย่างเดียวเท่านั้น
คือ "ปัจจุบันธรรม" นี่เป็น "ตัวเจตนาสมบัติ"DT017019

จำปาพร

29 พ.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  4862 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย