"ไม่สนใจดูความชั่ว-ดีของตัวเอง" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    2 ธ.ค. 2563

.
 "ไม่สนใจดูความชั่ว-ดีของตัวเอง"

" .. "ส่วนมากคนไปวัด มักจะไปดูและจับผิดพระ" ไปคอยให้คะแนนพระและคอยตัดคะแนนพระด้วยวิธีการติพระ ชมพระว่าวัดนั้นเป็นอย่างนั้น องค์นั้นเป็นอย่างนั้น "แต่ไม่สนใจคอยสอดส่องดูตัวเองว่าดีหรือชั่วประการใดบ้าง" ไม่คอยติตัวเอง นอกจากหาเรื่องป่า ๆ เถื่อน ๆ มาชมตัวเองให้เขาว่าดีและนับถือกันไปลม ๆ แล้ง ๆ

คนเรา "ถ้ามีการสังเกตสอดส่องความประพฤติชั่ว-ดีของตัวบ้าง ย่อมมีที่ดัดแปลงแก้ไขให้เป็นคนดี" เป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นได้อย่างน่าชมและสนิทใจ .. "

"อนาลโย ผู้ไม่มีความอาลัย"
หลวงปู่ขาว อนาลโย

วัดถํ้ากลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู DT014902

วิริยะ12

2 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4980 

  ความคิดเห็น• โควิด-19 รอบนี้กระจายอยู่รอบตัว ไม่ใช่แค่ใส่แมสก์ ล้างมือ แต่ควรสร้างเกราะป้องกัน ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง พร้อมสู้ไวรัส แบคทีเรีย ด้วยพลูพลัส PLU+ คิดค้น พัฒนาและผลิตโดยอังกฤษ ตรางู รูปแบบแคปซูล พกพาสะดวก ทานง่าย ดูดซึมเร็ว เห็นผลจริง

• วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร

• โควิด-19 รอบนี้กระจายอยู่รอบตัว ไม่ใช่แค่ใส่แมสก์ ล้างมือ แต่ควรสร้างเกราะป้องกัน ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง พร้อมสู้ไวรัส แบคทีเรีย ด้วยพลูพลัส PLU+ คิดค้น พัฒนาและผลิตโดยอังกฤษ ตรางู รูปแบบแคปซูล พกพาสะดวก ทานง่าย ดูดซึมเร็ว เห็นผลจริง

• วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

• ๓.ปางตัดพระเมาลี

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย