"เลือกทำได้ทุกเวลา" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    19 ก.ค. 2561

 "เลือกทำได้ทุกเวลา"

" .. "ความดีก็ตาม ความชั่วก็ตาม เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ทุกเวลา" แต่จะทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ ต้องทำทีละอย่าง "จึงต้องตัดสินใจว่า จะทำอย่างไหน จะทำความดีหรือทำความชั่ว"

ถ้ามีใจอ่อนแอโลเล "ก็อาจจะทำให้พ่ายแพ้แก่อำนาจของความชั่ว ยอมให้ความชั่วมีอำนาจแย่งเวลาที่ควรทำความดีไปเสีย ซึ่งจะเป็นการแสวงหาโทษภัยใส่ตัวอย่างไม่น่าทำ" .. "

"แสงส่องใจ สังฆราชา"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

 DT014902

วิริยะ12

19 ก.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5184 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย