"ใจสงบเย็นด้วยพุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    16 มิ.ย. 2562


 "ใจสงบเย็น ด้วยพุทโธ"

" .. ที่ท่านสอน "ไห้ท่อง พุทโธก็ตาม ให้ดูลมหายใจเข้าออกก็ตาม" นั่นคือ "การสอนเพื่อให้ใจไม่วุ่นวายซัด สำยไปหาเรื่องร้อน" เป็นวิธีที่จะให้ผลจริงแพ้เน่นอน "ใจที่ร้อน จะหยุดร้อนด้วยการทำเช่นนี้และใจที่ไม่ร้อนก็จะไม่ร้อนด้วยการทำเซ่นนี้"

ไม่ว่าจะเผชิญกับความยากลำบากกายใจอย่างใดทั้งสิ้น "ให้มั่นใจว่า การจะทำให้ความยากลำบากนั่น คลี่คลาย จะต้องกระทำเมื่อมีใจสงบเย็นแล้วเท่านั้น" ใจที่เร่าร้อนขุ่นมัว ไม่อาจคิดนึกตริตรองให้เห็นความปลอดใปร่งได้ ไม่อาจช่วยให้ร้ายกลายเป็นดีได้ .. "

"แสงส่องใจ สังฆราชา"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 DT014902

วิริยะ12

16 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4603 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย