"พุทโธ ที่พึ่งที่เกาะยึด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "พุทโธ ที่พึ่งที่เกาะยึด"

" .. "ไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ" การทำบุญให้ทานอย่าปล่อยอย่าวาง นี้คือเกาะยึดของหัวใจเรา "เจริญเมตตาภาวนา นี้คือธรรมเครื่องยึดของหัวใจ" อย่าปล่อยอย่าวาง "หลักใหญ่ของหัวใจอยู่ตรงนี้"

"อย่าเร่ ๆ ร่อน ๆ ไขว่โน้นคว้านี้" คว้าน้ำเหลวทั้งนั้นละ มหาเศรษฐีตายจมลงนรกมีจำนวนน้อยเมื่อไร ไม่ได้น้อยนะ "คือไขว่คว้าหาสิ่งที่ไร้สาระ เอามาสำคัญว่า เป็นของเรา เป็นสมบัติของเรา" ตายแล้วไม่ได้เป็น

"ตั้งแต่ร่างกายเจ้าของมันก็ยังพัง จะให้สมบัติเหล่านั้นมาเป็นของเจ้าของได้ยังไง" ก็ต้องพังแบบเดียวกันกับเรา "ไม่มีอะไรคว้าก็เลยลงนรกปึ๋งเลย" นั่น "ถ้ามีธรรมเป็นเครื่องยึดแล้วไม่ลง" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    

5,416


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย