"มองไม่เห็นโทษ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    22 ส.ค. 2561


 "มองไม่เห็นโทษ"

" .. "กิเลสเป็นของยากที่ผู้เกิดมาจมอยู่ในกองกิเลสจะเห็นโทษของมันได้ง่าย ๆ" เหมือนหนอนเกิดในของโสโครก ยากที่จะเบื่อหน่ายเหม็นกลิ่นของโสโครกได้

คนเราเกิดในกองกิเลส บางครั้งถึงแม้จะเห็นโทษของกิเลสนั้นแล้วก็ตาม โดยมากมักปกปิดโทษของกิเลสนั้นไว้มิให้โผล่ออกมาภายนอก "หากจะมีใครกล้าเปิดเผยโทษของกิเลสนั้นออกสู่วงสังคมแล้ว คนส่วนมากมักจะมองไปในแง่ไม่ดี" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี DT014902

วิริยะ12

22 ส.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4937 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย