"ทางสังหารกิเลส" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12  

.
 "ทางสังหารกิเลส"

" .. ทางจะสังหารกิเลสออกจากใจ "มีแต่เดินจงกรมกับภาวนาเท่านั้น" พระพุทธเจ้าท่านพาทำมาแล้ว ดูซิก่อนท่านได้ตรัสรู้ "ท่านอธิษฐาน สภาพร่างกายจะแตกเป็นดินเป็นน้ำไปก็จะไม่ลุก เลือดเนื้อหนังจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุก ถ้าไม่ได้ตรัสรู้" ท่านอธิฐานขนาดนั้น ท่านทำอย่างนั้นนะตัวต้นศาสนาเป็นอย่างนั้น .. "

"เศรษฐีธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
    

5,386


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย