"โกรธมากทุกข์มาก โกรธบ่อยทุกข์บ่อย" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    3 ก.ย. 2561

 "โกรธมากทุกข์มาก โกรธบ่อยทุกข์บ่อย"

" .. "สามัญชนทุกคนย่อมมีความโกรธ แต่ความโกรธของทุกคนไม่เท่ากัน" นี้เป็นที่รู้กันอยู่ เห็นกันอยู่ ติกันอยู่ ชมกันอยู่ บางคนโกรธง่าย โกรธแรง บางคนโกรธยาก โกรธเบา

"บางท่านเรียกคนประเภทแรกที่โกรธง่าย โกรธแรงว่า เป็นคนมีกรรมและเรียกคนประเภทหลัง ที่โกรธยาก โกรธเบาว่า เป็นคนมีบุญ"

เหตุผลก็น่าจะ อย่างที่รู้กันอยู่คือ "ความโกรธไม่ทำให็ใครเป็นสุข มีแต่จะทำให้เป็นทุกข์" ยิ่งโกรธง่าย โกรธแรง ก็ยิ่งเป็นทุกข์บ่อย เป็นทุกข์มาก .. "

"วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11471DT014902

วิริยะ12

3 ก.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5094 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย