"ให้เห็น มันเป็นเรื่องธรรมดา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    17 ต.ค. 2561

 "ให้เห็น มันเป็นเรื่องธรรมดา"

" .. ฉะนั้น "พระพุทธเจ้าท่านให้อบรม ให้พิจารณา ให้ภาวนา" ภาวนาก็คือให้ พยายามแก้ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ให้ถูกต้องตามเรื่องของมัน เรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนี้ "คือเรื่องเกิด เรื่องแก่ เรื่องเจ็บ เรื่องตาย มันเป็นเรื่องของธรรมดา"

ธรรมดาแท้ ๆ มันเป็นอยู่อย่างนี้ของมัน ท่านจึงให้พิจารณาอยู่เรื่อย ๆ "ให้ภาวนาความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย" บางคนไม่เข้าใจ "ไม่รู้จะพิจารณามันไปทำไม เกิดก็รู้จักว่าเกิดอยู่ ตายก็รู้จักว่าตายอยู่"

นั่นแหละมันเป็นเรื่องของธรรมดาเหลือเกิน "มันเป็นเรื่องความจริงเหลือเกิน" ถ้าหากว่าผู้ใดมาพิจารณาแล้วพิจารณาอีกอยู่อย่างนี้ มันก็เห็น เมื่อมันเห็น มันก็ค่อยแก้ไขไป ถึงหากว่ามันจะมีความยึดมั่นหมายมั่นอยู่ก็ดี "ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา มันก็บรรเทาทุกข์ไปได้" ฉะนั้น จงศึกษาธรรมะเพื่อแก้ทุกข์ .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

17 ต.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5095 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย