"บาปบุญหนุนส่งไปชาติหน้า" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    28 ต.ค. 2561


 "บาปบุญหนุนส่งไปชาติหน้า"

" .. แล้วอย่างน้อยเวลาจะหลับจะนอนขอให้พากันไหว้พระสวดมนต์ย่อ ๆ ก็เอา "แล้วให้นั่งภาวนาระลึก พุทโธ ๆ ก็ได้ ธัมโมก็ได้ สังโฆก็ได้" บทใดก็ตามตามแต่จริตของเราชอบให้มาบริกรรม

"มีสติกำกับอยู่กับคำบริกรรม นี้เรียกว่าสร้างเรือนใจ" สร้างหลักใจขึ้นที่ใจของเรา "อันนี้แหละจะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราในปัจจุบัน และภพชาติต่อไปโดยแท้ไม่สงสัย"

อย่างอื่นพอชีวิตขาดสะบั้นลงไป สิ่งเหล่านั้นขาดไปพร้อม ๆ กันไม่มีความหมาย "แต่บุญกับบาปนี้มีความหมายเต็มตัว ใครสร้างบาป บาปก็ตามเผาคนนั้น ใครสร้างบุญ บุญจะหนุนคนนั้นให้พ้นภัยไปโดยลำดับ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

28 ต.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5343 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย