เราเจริญทางไว้ ซึ่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

 ลูกโป่ง    26 ก.ค. 2554• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• เชิญร่วมแสดงมุทิตาครบรอบวันเกิด ท่านเฟื่องฟ้า .... 20 พย. นี้ เจ้าค่ะ

• นักปฏิบัติจึงต้องฝึกให้เห็นความจริง เพื่อปล่อยวางความรู้สึกเป็นเจ้าของร่างกาย เราจึงจะสามารถดูแลมันให้ดีตามหน้าที่ได้โดยไม่เป็นทุกข์กับมัน

• "ศัตรูภายในใจ ต้องสู้ด้วยความสงบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย