"พุทธศาสนาเป็นศาสนาของใจ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    24 พ.ย. 2561

.
 "พุทธศาสนาเป็นศาสนาของใจ"

" .. "การตามดูใจของตัวเองนี่ น่าสนใจมาก" ใจที่ยังไม่ได้ฝึก มันก็คอยวิ่งไปตามนิสัยเคยชินที่ยังไม่ได้ฝึก ไม่ได้อบรม มันเต้นคึกคักไปตามเรื่องตามราว ตามความคะนอง เพราะมันยังไม่เคยถูกฝึก

ดังนั้นจงฝึกใจของตัวเอง "การปฏิบัติภาวนาในทางพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติเรื่องใจ" ฝึกจิตฝึกใจของตัว ฝึกอบรมจิตของตัวเองนี่แหละเรื่องนี้สำคัญมาก "การฝึกใจเป็นหลักสำคัญ"

"พุทธศาสนาเป็นศาสนาของใจ" มันมีเท่านี้ "ผู้ที่ฝึกปฏิบัติทางจิต คือผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนา" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 
http://www.ubu.ac.th/wat/ebooks/chahthai/The_Training_of_the_Heart.phpDT014902

วิริยะ12

24 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4942 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย