"เรื่องธรรมดา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  


 "เรื่องธรรมดา"

" .. "เกิดแล้วก็แก่ แก่แล้วเจ็บแล้วก็ตาย เป็นเรื่องธรรมดาแท้ ๆ" เหมือนกับลมเข้าแล้วไม่ให้ออก ไม่ได้ ออกแล้วไม่ให้เข้า ไม่ได้ ถ้ามีการเข้าแล้วออก ออกแล้วเข้าก็ทำให้ชีวิตเช่นมนุษย์ทั้งหลายเป็นอยู่ได้เท่าทุกวันนี้ "เพราะสังขารมันทำตามหน้าที่ของมันอย่างนี้แหละ"

มันจริงอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของไม่จริง "มันจริงของมันอยู่อย่างนั้นแหละ เมื่อเราเกิดมาแล้วโยม ก็คือเราตายแล้วนั่นเอง" ความแก่กับความตาย มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละ

"เหมือนกับต้นไม้อันหนึ่งต้น อันหนึ่งปลาย เมื่อมีโคน มันก็มีปลาย เมื่อมีปลายมันก็มีโคน" ไม่มีโคนปลายก็ไม่มี มีปลายก็ต้องมีโคน มีแต่ปลายโคนไม่มีก็ไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้น .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 

5,437จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย