"มรรคผลเกิดที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    10 ธ.ค. 2561


 "มรรคผลเกิดที่ใจ"

" .. คำว่า "มรรคว่าผลนั้นเราอย่ามองที่อื่น มองในคัมภีร์ก็มีแต่ตัวหนังสือ คัมภีร์ใบลานมีแต่ตัวหนังสือ" เป็นเข็มทิศทางเดินหรือเป็นแบบแปลนแผนผัง "ชี้เข้ามาหาความจริงคือใจของเราเอง" ผู้จะทรงความจริงคือมรรคคือผลโดยแท้ "ได้แก่ใจเท่านั้นเป็นอันดับแรก ใจเป็นของสำคัญที่จะทรงมรรคทรงผล"

เพราะฉะนั้น "จงน้อมธรรมะที่เราเรียนมามากน้อยซึ่งได้จากภาคความจำนั้นให้เข้ามาเป็นความจริงโดยภาคปฏิบัติ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

10 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4884 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย