"จิตภาวนาเป็นหลักสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 วิริยะ12   15 ม.ค. 2562

 "จิตภาวนาเป็นหลักสำคัญ"

" .. ความจริงของศาสนาแล้ว "มีแต่จิตตภาวนาเป็นสำคัญมากทีเดียว" เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นหลักศาสนาอย่างแท้จริง

"ในวงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มุ่งมั่นต่อสิ่งเหล่านี้มากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด" การสร้างก็มีบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ส่วนมากก็เป็นประชาชนญาติโยมเขาทำให้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักนะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

15 ม.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4162 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย