ให้ดีขึ้น อย่าให้เลวลง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 ภัสรามณี    3 มี.ค. 2562

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย



การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่จึงหมายความสั้นๆลงมาว่า เป็นการปฏิบัติจิตใจดวงเดียวนี้แหละให้มันดีขึ้น อย่าให้มันเลวลง เพราะว่าใจดวงนี้ก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆแล้วว่า ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาที่ล่วงมาแล้วมามันก็มีกิเลสตัณหามานะทิฐิเหล่านี้แหละเป็นเครื่องนำทางไปหาภพน้อยภพใหญ่ ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ก็มีกิเลสเหล่านี้เองนำทางไป เมื่อกิเลสเหล่านี้มันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วบุคคลใดไม่สามารถที่จะละมันได้ มันก็บันดาลให้ไปทำดีบ้างทำชั่วบ้าง สลับกันไปอย่างนั้น

เมื่อทำดีมันก็เป็นกรรมดีไป ทำชั่วก็เป็นกรรมชั่วไป กรรมดีกรรมชั่วน่ะมันเป็นพาหนะรองรับดวงจิตนี้เมื่อละโลกนี้ไปนำดวงจิตนี้ไปสู่สถานที่ที่บุญกุศลจะพึงอำนวยให้ถ้าผู้มีบุญนะ ถ้าผู้มีบาป บาปก็นำไปสู่สถานที่ทุกข์ยากลำบากเดือดร้อน มันก็เป็นอย่างนี้นะเหตุปัจจัยของชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอด


ที่มา : ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ “อริยสัจธรรม”

DT018306

ภัสรามณี

3 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4938 

  ความคิดเห็น



• "เราจะไม่ยอมแพ้กรรม" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี

• วิธีได้บุญใหญ่ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กรรมฐาน 40 ตอนที่ 11-20

• มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญน้องๆ เยาวชนไทย ร่วมฝึกอบรมทักษะการฟัง “ความสุขและความสำเร็จ...สร้างได้ด้วยการฟัง”

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย