"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๑" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    6 มี.ค. 2562

.
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๑"
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. "พระธรรมพระวินัยเป็นครูเป็นอาจารย์ให้แก่ทุกคน" แต่คนทุกคนต้องทำตามพระวินัย อย่าล่วงเกิน อย่าประมาทพลาดพลั้ง ให้มีสติทุกขณะตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องโผฏฐัพพะ ทุกขณะใจคิดธรรมารมณ์ "อย่าหลงใหลไปในข้างที่ดีจนดีแตก อย่าให้จิตหลงไปในทางชั่วจนถอนตัวไม่ขึ้น"

จงระลึกอยู่เสมอว่า "พระธรรมท่านพร่ำสอนเราอยู่ทุกลมหายใจว่า ให้ทำดืทางกาย ให้พูดดีทางวาจา ให้คิดดืทางใจ พระวินัยนั้นสอนให้ละออกไปสิ่งใดไม่ดี ผิดศีลอย่าทำ อย่าพูด ไม่ให้พากันพาตัวทำชั่ว ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง"

ไม่ให้ความโลภ อยากได้มานอนอยู่ในดวงใจ จนประพฤติผิดพระวินัยไม่รู้สึกตัว "ถ้าคนทุกคนทำตามครู คือพระวินัย ดังกล่าวมา ก็จะได้รับแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียว" ดังนี้แลฯ .. "

ด้วยความหวังดืแด่ทุก ๆ คน
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) DT014902

วิริยะ12

6 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5182 

  ความคิดเห็น• ขอเชิญร่วมบุญสร้างอุโบสถเจดีย์วัดป่าประเสริฐอุดมธรรมมาราม (สาขาหลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) บ้านท่าสาย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• ๖๕.ปางโปรดองคุลิมาลโจร

• ปี2563 นี้ จะขอบอกว่า...ทำบุญวันละนิดจิตเเจ่มใส่ บุญใหญ่ 1 ปี มี 1 ครั้ง ทอดกฐิน สมทบทุนวางศิลาฤกษ์ สร้างอุโบสถ ออนไลน์ #วัดรัตนวราราม

• วัดอัมพวันเจติยาราม วรวิหาร (วัดอัมพวา)

• ขอเชิญร่วมบุญสร้างอุโบสถเจดีย์วัดป่าประเสริฐอุดมธรรมมาราม (สาขาหลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) บ้านท่าสาย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย