"มรดกธรรมคำสอน 5" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    26 มี.ค. 2562

.
 "มรดกธรรมคำสอน 5"

" ..ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดี
อุปมาดั่งดอกปทุมชาติอันสวย ๆ งาม ๆ
ก็เกิดจากโคลนตมอันสกปรก .. "

" .. ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นชื่อว่าดีเลิศ .. "

" .. ลูบ ๆ คลำ ๆ จับ ๆ วาง ๆ มันสิได้ประโยชน์อิหยัง .. "

" .. เกิด แก่ เจ็บตาย แต่ก่อนจะตาย
ทานยังไม่มีก็มีให้พอเสีย
ภาวนายังไม่เจริญ ก็เจริญให้พอเสีย
จะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา
จึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน .. "

" .. ไม่ว่าธรรมส่วนใด
ถ้าสำคัญตนว่าเสวยเป็นผิดทั้งนั้น .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต DT014902

วิริยะ12

26 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5012 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย