"ความดี เหมือนแสงไฟ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    28 เม.ย. 2562


 
"ความดี เหมือนแสงไฟ"

" .. "ความดีหรือบุญกุศลเปรียบเหมือนแสงไฟ" ผู้ที่ทำบุญทำกุศลอยู่สม่ำเสมอเพียงพอ แม้จะเหมือนไม่ได้รับผลของความดีและบางครั้งเหมือนทำดีไม่ได้ดีทำดีได้ชั่วเสียด้วยซ้ำ "เช่นนี้เหมือนจุดไฟในท่ามกลางแสงสว่างยามกลางวัน" ย่อมไม่ได้ประโยชน์จากแสงสว่างนั้น

"แต่ถ้าตกค่ำมีความมืดมาบดบัง แสงสว่างนั้นย่อมปรากฎ" ขจัดความมืดให้สิ้นไป สามารถแลเห็นอะไร ๆ ได้ "เห็นอันตรายที่อาจมีอยู่ได้" จึงย่อมสามารถหลีกพ้นอันตรายเสียได้

"ส่วนผู้ที่ไม่มีแสงสว่างอยู่กับตัว" เช่น "ไม่มีเทียนจุดอยู่ เมื่อถึงยามกลางคืนมีความมืดมิด ย่อมไม่อาจขจัดความมืดได้ ไม่อาจเห็นอันตรายได้ ไม่อาจหลีกพ้นอันตรายได้" .. "

แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๔
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 DT014902

วิริยะ12

28 เม.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4722 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย