"ไม่รู้จักของดีของชั่ว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    5 พ.ค. 2562


 "ไม่รู้จักของดีของชั่ว"

" .. "ความชั่วมีหลายด้านหลายทาง" แต่มันก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละ "เกิดจากตัวของเรา มีที่ตัวของเรา" ปรากฏขึ้นที่ตัวของเรานี่เอง เช่น เราทำชั่วโดยการลักขโมย ฉ้อโกงหรือคิดอิจฉาริษยา ประหัตประหารคนโน้น อยากฆ่าอยากตีคนนี้ นี่เป็นความชั่ว

"คนที่ไม่รู้จักความชั่ว เมื่อได้ประหัตประหารคนอื่น สำคัญว่าเป็นของดี" ถือว่าตนมีอำนาจอิทธิพลเหนือคนหรือเหนือสัตว์อื่น ๆ "อันนี้เรียกว่า ไม่รู้จักของดีของชั่ว" ผู้นั้นยากที่จะละความชั่วได้ เพราะเห็นของชั่วกลับเป็นของดี .. "

"เพียรละความชั่ว"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 DT014902

วิริยะ12

5 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5182 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย