"วันวิสาขบูชา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    18 พ.ค. 2562

 .
"วันวิสาขบูชา"

" .. "วันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชา" วันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วย วันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าด้วย วันประสูติด้วย "วันตรัสรู้นี้สำคัญมาก" ธรรมะกระจายสอนโลกอยู่นี้จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะ สอนโลกมาเป็นเวลา ๒,๕๐๐ กว่าปี ถึง ๕,๐๐๐ ปีก็หมด นิสัยวาสนาของสัตว์จะหมดไป ๆ กิเลสจะเหยียบย่ำทำลายเข้าไป "คำว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ จะไม่มีในใจของสัตว์ มีตั้งแต่กิเลสกับฟืนกับไฟเผาไหม้อยู่ในหัวใจ" ใครเกิดในสมัยนั้นแล้วเป็นความทุกข์ร้อนมากที่สุดเลย

เวลาที่ไม่มีศาสนา ระหว่างพุทธันดร "พุทธันดร คือระหว่างพระพุทธเจ้านี้อุบัติ ๆ ระหว่างกลางนี้ ทุกข์ร้อนมาก" สัตว์ระลึกบาปบุญคุณโทษไม่ได้ สร้างแต่บาปแต่กรรม มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กัน "นี่ พวกเราเกิดมาพอดิบพอดีกับศาสนา กึ่งกลางพระพุทธเจ้าพอดีเลย ๒๕๐๐ เราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า" ธรรมสด ๆ ร้อน ๆ ทุกเวล่ำเวลา ทำบาปได้บาป ทำบุญได้บุญตลอดไป "ท่านเรียกว่าอกาลิโก ไม่มีกาลสถานที่เวล่ำเวลา คือการทำบาปและทำบุญ" ทำเมื่อไรเป็นบาป ทำเมื่อไรเป็นบุญทั้งนั้นแหละ

"ให้พยายามคัดเลือกบาปออกจากหัวใจ สร้างแต่ความดีงาม" เกิดที่ไหนจะได้มีแต่สิ่งสมหวังๆ ภพใดชาติใด พบสิ่งใดที่ใดก็ตามจะมีแต่สิ่งสมหวัง ๆ "ไม่ทำความกระทบกระเทือนแก่จิตใจสำหรับผู้ได้พบได้เห็น" นี่คือผู้สร้างความดี

"ถ้าผู้สร้างตั้งแต่ความชั่วนี้ไปที่ไหนเจอตั้งแต่ความเสนียดจัญไรเป็นฟืนเป็นไฟ กระทบกระเทือนกันตลอด" นี่คือคนสร้างความชั่ว ไปที่ไหนเจอตั้งแต่ภัยกระทบกระเทือนตลอดเวลากับตัวเอง "ให้พากันสร้างความดีงาม ไปที่ไหนจะสงบร่มเย็น" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4464&CatID=2DT014902

วิริยะ12

18 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5197 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย