"คนพลาดใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    16 พ.ย. 2564

.
 "คนพลาดใจ"

" .. "ใจนี่แลคือสมบัติอันล้ำค่า" จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไป "คนพลาดใจ" คือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้ "แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติ ก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเอง" เมื่อทราบแล้วว่าใจเป็นสิ่งประเสริฐในตัวเรา จึงไม่ควรให้พลาดทั้งรู้ ๆ จะเสียใจในภายหลัง .."

"สมาธิภาวนา"
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

16 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5190 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย