"เจ้ากรรมนายเวร คือใจ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    19 มี.ค. 2566

.
 "เจ้ากรรมนายเวร คือใจ"

" .. จึงให้เข้าใจเสียว่า "เจ้ากรรมนายเวรคือใจ ตัวกรรมแม่นใจ" ดวงใจอันเดียว วิญญาณอันเดียวเป็นตัวกรรม แต่งกรรมเสียแล้ว ให้เวียนตายเวียนเกิดที่นี่ ไม่เลิก

เรารู้จักแล้วเราต้องควบคุมใจ "แนะนำสั่งสอนใจ ทำใจของเราให้ผ่องแผ้ว" ว่าเอาย่อ ๆ นี่แหละ กว้างขวางก็ได้ยินมาพอแฮงแล้ว "เอาย่อ ๆ ควบคุมใจเท่านั้นแหละ" เดี๋ยวนี้ ใจนี้ เจ้าของนรกก็แม่นใจนี่แหละ ม่าง(เลิก, ทิ้ง) นรกก็แม่นใจนี่แหละ

ครั้นมันไม่ดีละก็ ร้อนเป็นทุกข์เหมือนใจจะขาด "ครั้นใจไม่ดีละก็ มันกลุ้ม เป็นทุกข์จนฆ่าตัวตายนี่แหละ" ถือว่าเรา เป็นเรา นี่ก็เพราะใจนี่แหละ ไม่ใช่อื่นดอก .. "


• สอบอารมณ์ Online รุ่นที่ 14 พระวิปัสสนาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์

• น้ำพริกกากหมู

• 10 Min.Meditation Music for Positive Energy - GUARANTEED Find Inner Peace within 10 Min.

• จะดีได้ ดีจริง ดีนานก็เพราะรู้จักดี รู้จักป้องกันความดีของตน ไม่ให้กิเลสเกิดเป็นเงาตามตัวของมัน

• ภูมิแพ้แก้ด้วยพลูพลัส

• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย