"หลักรักษาใจ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    8 มิ.ย. 2562

.
 "หลักรักษาใจ"

" .. "ทำบุญทำทาน การรักษาศีล เจริญเมตตาภาวนาเป็นหลักรักษาใจ" เพราะใจเป็นนามธรรม เรามองไม่เห็นแต่ต้องอาศัยการปฏิบัติ ทางกาย วาจา มีการไหว้พระสวดมนต์เวลาจะหลับจะนอน

ต่อจากนั้นจะนั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิ กำหนดลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็พุทโธ หายใจออกก็พุทโธ "คำว่าพุทโธ ให้มีสติ คือความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอว่า เวลานี้เรากำลังอบรมจิต ภาวนาจิต ให้จิตมันเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว" ตามปกติจิตมันชอบเที่ยวไปทุกสารทิศตามที่เราคิดนั้น เพราะฉะนั้นให้สติเหนี่ยว ๆ เอามาไว้ที่หัวใจ .. "

"สุริยาส่องฟ้า จันทร์ศรีส่องธรรม"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    DT014902

วิริยะ12

8 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5319 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย