"หลักรักษาใจ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)

 วิริยะ12    26 มี.ค. 2564

.
 "หลักรักษาใจ"

" .. "ทำบุญทำทาน การรักษาศีล เจริญเมตตาภาวนาเป็นหลักรักษาใจ" เพราะใจเป็นนามธรรม เรามองไม่เห็นแต่ต้องอาศัยการปฏิบัติ ทางกาย วาจา มีการไหว้พระสวดมนต์เวลาจะหลับจะนอน ต่อจากนั้นจะนั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออก "หายใจเข้าก็พุทโธ หายใจออกก็พุทโธ"

คำว่าพุทโธ "ให้มีสติ คือความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัวอยู่เสมอว่า เวลานี้เรากำลังอบรมจิต ภาวนาจิต" ให้จิตมันเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว ตามปกติจิตมันชอบเที่ยวไปทุกสารทิศตามที่เราคิดนั้น เพราะฉะนั้นให้สติเหนี่ยว ๆ เอามาไว้ที่หัวใจ .. "

"ไตรสรณคมน์ ที่พึ่งอันแท้จริง"
หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
 DT014902

วิริยะ12

26 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4713 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย