"ทุกข์ที่เหนือธรรมดา" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    18 ต.ค. 2562

.
 "ทุกข์ที่เหนือธรรมดา"

" .. "ทุกข์ธรรมดาอย่างหนึ่ง ทุกข์ที่เหนือธรรมดาอย่างหนึ่ง" ทุกข์ประจำสังขารนี้ ยืนก็เป็นทุกข์ นั่งก็เป็นทุกข์ นอนก็เป็นทุกข์ อย่างนี้เป็นทุกข์ธรรมดา ทุกข์ประจำสังขาร

พระพุทธเจ้า "ท่านก็มีเวทนาอย่างนี้ มีสุขอย่างนี้ มีทุกข์อย่างนี้ แต่ท่านก็รู้จักว่า อันนี้เป็นธรรมดา" สุขทุกข์ธรรมดาทั้งหลายเหล่านี้ ท่านระงับมันได้ เพราะท่านรู้จักเรื่องของมัน รู้จักทุกข์ธรรมดา มันเป็นของมันอย่างนั้น ไม่รุนแรง "ท่านให้ระวังทุกข์ที่มันจรมา ทุกข์ที่เหนือธรรมดา"

เปรียบประหนึ่งว่า เราเป็นไข้ เอายาไปฉีด ฉีดเข้าไปในร่างกาย เข็มฉีดยานั้นมันทะลุเข้าไปในเนื้อหนัง เรารู้สึกเจ็บนิดหน่อยเป็นธรรมดา เมื่อถอนเข็มออกมาแล้ว ความเจ็บก็หาย "นี่เรียกว่าทุกข์ธรรมดา" ไม่เป็นอะไร ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้

"ทุกข์ที่ไม่ใช่ธรรมดานั้น คือทุกข์ที่เรียกว่าอุปาทาน" เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้ เปรียบประหนึ่งว่า เอาเข็มฉีดยาไปอาบยาพิษ แล้วก็ฉีดเข้าไปนี่ไม่ใช่เจ็บธรรมดาแล้ว ไม่ใช่ทุกข์ธรรมดาแล้ว เจ็บจนตาย ทุกข์จนตาย นี่เรียกว่า "ทุกข์เกิดจากอุปาทาน ความเห็นผิด" .. "

"ทางพ้นทุกข์"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
    DT014902

วิริยะ12

18 ต.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5358 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย