"ทำไมทรงห้ามฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง" (หลวงตาทองคำ จารุวณฺโณ)

 วิริยะ12    22 ม.ค. 2563

 "ทำไมทรงห้ามฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง"

" .. แม้ในเรื่องมังสวิรัติ ๑๐ อย่าง ท่านพระอาจารย์กล่าวว่า "ทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงห้าม" ท่านฯ อธิบายให้ฟังว่า "เนื้อมนุษย์ไม่เป็นค่านิยม ผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ทรงติเตียน" เพราะความเป็นมนุษย์มีค่ามาก เกิดกินกันขึ้นมหันตภัยก็เกิดขึ้นแก่โลกไม่สิ้นสุด

"สัตว์นอกจากนี้เป็นสัตว์อันตราย" สมัยก่อนมีมาก พระออกธุดงค์บริโภคเนื้อสัตว์อันตรายเหล่านี้ "กลิ่นของสัตว์จะออกจากร่างกายผู้บริโภค" เช่น "ฉันเนื้องู กลิ่นงูก็ออก งูได้กลิ่นก็จะเลื้อยมาหา" นึกว่าพวกเดียวกัน พอมาถึงไมใช่พวกเดียวกันก็ฉกกัดเอาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต "ตั้งใจเจริญสมณธรรมเลยไม่ได้อะไร ตายเสียก่อน" พระพุทธเจ้าจึงทรงห้าม .. "

ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตและมุตโตทัย
หลวงตาทองคำ จารุวณฺโณ 

** - ห้ามฉันเนื้อมนุษย์ - ห้ามฉันเนื้อช้าง - ห้ามฉันเนื้อม้า - ห้ามฉันเนื้อสุนัข - ห้ามฉันเนื้องู - ห้ามฉันเนื้อราชสีห์ - ห้ามฉันเนื้อเสือโคร่ง - ห้ามฉันเนื้อเสือเหลือง - ห้ามฉันเนื้อหมี - ห้ามฉันเนื้อเสือดาวDT014902

วิริยะ12

22 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4798 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย