"ทำบุญแก้กรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    26 ก.พ. 2563


 "ทำบุญแก้กรรม"

" .. ที่นี้ล้างกรรมก็เหมือนกัน "กรรมที่เราทำนั้นทำบุญล้างได้" ครั้นเจตนาจริงจังว่า เพื่อบุญกุศลอันนั้นจริง ๆ จัง ๆ ไม่ใช่คนนั้นมารับแล้วเราจะหาย "แต่บุญที่เราทำกุศลที่เราทำนั้น จิตค่อยดีขึ้น ค่อยพ้นจากนรก พ้นจากกรรม อันนี้เรียกว่าทำบุญแก้กรรม"

เหตุนั้น "เราทำบุญทุกสิ่งทุกประการ อุทิศไปให้คนนั้นคนนี้เขาจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ช่างเถอะ" เขาจะรับเรียกว่ามันไม่พยาบาทอาฆาตแล้วเขาได้รับของเรา คนที่ตายไปนั้นน่ะไม่ใช่มันจะได้รับไปหมดทุกคน "อันที่เป็นเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน หรือว่าเป็นอะไรต่าง ๆ เป็นเทวบุตรเทวดา ไม่สามารถยินดีรับบุญของเราได้"

แม้แต่มาเป็นมนุษย์ด้วยกันแท้ ๆ มันยังไม่เลื่อมใสศรัทธาด้วยกัน "ขอให้อนุโมทนาบุญกับเรา มันก็ยังไม่ยอมรับ" อย่าไปพูดถึงเรื่องสัตว์อันที่ตายไปอีกโลกหนึ่งเลย มันยากนักยากหนา ถึงอย่างไร "เราทำบุญนั่นเพื่อบำรุงจิตใจของเราให้ดีขึ้น อันนั้นแหละ มันจะพ้นจากกรรมได้" มันค่อยเบาบางลงไป .. "

"กรรม-เวร" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) 
http://tesray.com/afterhours-30DT014902

วิริยะ12

26 ก.พ. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5175 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย