"สติมีอำนาจเหนือกิเลส" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    19 เม.ย. 2563


 "สติมีอำนาจเหนือกิเลส"

" .. "จิตตภาวนาเหมือนน้ำที่สะอาดซักฟอกจิตใจ" ใจที่วอกแวกคลอนแคลน สติจับเข้าไปไม่ให้มันเคลื่อนไหวไปมาคิดเรื่องอื่นเรื่องใด ให้คิดแต่เรื่องธรรมที่เรากำลังทำงานอยู่กับธรรมบทใด เช่น "พุทโธก็ได้ ธัมโมก็ได้ สังโฆก็ได้" ตามแต่จริตนิสัยชอบแล้วให้นำมาเป็นคำบริกรรม

มีสติติดแนบอยู่นั้น ไม่ยอมให้มันคิดไปไหน กิเลสจะมีหนาแน่นขนาดไหนเกิดไม่ได้ "สติเป็นสำคัญมากทีเดียว มีอำนาจเหนือกิเลสทั้งหลายได้" ทีนี้เวลาบังคับสติให้อยู่กับจิต จิตจะปรุงเรื่องกิเลสตัณหาปรุงไม่ได้ เพราะสติบังคับเอาไว้ บังคับไว้ ต่อไปก็ค่อยสร้างความสงบเย็นขึ้นมา แน่นหนามั่นคงขึ้นมา สติยิ่งดีขึ้น ๆ ค่อยสว่างออกไป ๆ นั่นละภาวนา .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4399&CatID=2
   DT014902

วิริยะ12

19 เม.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5353 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย