เห็น "กิเลส" เป็นของดีวิเศษ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ11    21 มี.ค. 2556

 คนเราเกิดมาแล้ว มาแย่งมาชิงกันว่า
"กิเลส"
เหล่านั้นเป็นของดิบของดีวิเศษวิโส .. 

 แย่ง แข่งดี แข่งเด่น แย่งชิงความเป็นใหญ่เป็นโตกัน
แย่งลาภ แย่งยศ ความสรรเสริญสุข ทั้งปวง
กลัวแต่จะไม่ได้เป็นของเรา .. 

 แท้จริงแล้ว มันเป็นของทิ้ง
ของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยะเจ้าทั้งหลาย
พระองค์ทิ้งไปแล้ว เรายังหาว่าเป็นของดีอยู่ .. 

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014113

วิริยะ11

21 มี.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5367 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย