"จิตอยู่กับพุทโธแล้วไม่มีกลัว" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12    26 พ.ค. 2563

.
 "จิตอยู่กับพุทโธแล้วไม่มีกลัว"

" .. ครูบาอาจารย์ท่านภาวนา "ท่านเอาแต่พุทโธนะ" ไม่ให้จิตส่งออกภายนอก "ผีหลอกก็ไม่มี เสือก็ไม่มี เพราะจิตอยู่กับพุทโธนะ" ไม่มีอารมณ์มาปรุงแต่งไปต่าง ๆ นา ๆ อีก

ถึงมันจะมีเสียงร้องของสัตว์ที่น่ากลัวอย่างไรก็ตามถึงหูจะได้ยินเสียงต่าง ๆ "แต่ใจนั้นอยู่กับพุทโธแล้ว ใจก็ไม่ส่งออกไปภายนอกก็ไม่มีความกลัวนะ" .. "

"เศรษฐีธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
 DT014902

วิริยะ12

26 พ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5267 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย