"การเรียนจิตเป็นเรื่องสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 วิริยะ12   13 มิ.ย. 2563

.
 "การเรียนจิตเป็นเรื่องสำคัญ"

" .. "การเรียนจิต" เรียนเรื่องของเรานี้เป็นของสำคัญมากทีเดียว ผู้นี้ละผู้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ผู้ใด จิตแต่ละดวง ๆ นี้เองที่มีเชื้อฝังอยู่ภายใน "เชื้อแห่งความเกิดมีอยู่ด้วยกัน" ไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคล สัตว์น้ำสัตว์บก สัตว์บนฟ้าอากาศที่ไหน ขึ้นชื่อว่าสัตว์แล้ว มีธรรมชาตินี้ฝังอยู่ด้วยกันทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น "วิญญาณทั่วแดนโลกธาตุนี้ จึงไม่มีวิญญาณดวงใดว่างจากความเกิดแก่เจ็บตาย" หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในภพน้อยภพใหญ่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยว ไม่มีความว่างจากความเป็นนักท่องเที่ยว

"เว้นจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้น" เพราะอันนั้นหมดเชื้อแล้ว แล้วก็หายกังวล "นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโต" ท่านว่าดับสนิท ความหิวความกระหายอะไรจึงไม่มีเหลือ ดับสนิทหมด .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1022&CatID=3DT014902

วิริยะ12

13 มิ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4122 

  ความคิดเห็น


Warning: include(..//config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108 Warning: include(..//config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108 Warning: include(): Failed opening '..//config.inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108

• "แก่นพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• "ทำจิตใจให้สงบ พาพ้นทุกข์" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• "ความตายนี้เป็นธรรมวิเศษ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

• "ผู้ว่าเขาเป็นผู้มีบาป" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย