"ปฏิบัติเพื่อละ" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    27 พ.ค. 2565

"ปฏิบัติเพื่อละ"

" .. "การปฏิบัติ" ให้มุ่งปฏิบัติเพื่อสำรวม "เพื่อความละเพื่อคลายความกำหนัดยินดี เพื่อความดับทุกข์" ไม่ใช่เพื่อเห็นสวรรค์วิมานหรือ แม้พระนิพพานก็ไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพื่อจะเห็นทั้งนั้น ให้ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องอยากเห็นอะไร "เพราะนิพพานมันเป็นของว่าง ไม่มีตัวมีตน หาที่ตั้งไม่มี" หาที่เปรียบไม่ได้ปฏิบัติไปจึงจะรู้เอง .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโลDT014902

วิริยะ12

27 พ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5263 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย