"กามเป็นเหตุ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    24 ก.พ. 2561

 "กามเป็นเหตุ"

" .. วันนี้เรานั่งสมาธิแล้วหรือยัง เวลานี้จิตเราตั้งมั่นในสมาธิเป็นปรกติดีหรือยัง "ผู้ใดปล่อยจิตไปตามกามารมณ์ ผู้นั้นต้องเดือดร้อนในภายหลัง" เพราะกามทั้งมวลล้วนแต่นำทุกข์มาให้ ทั้งในอดีตและปัจจุบันและติดตามไปในอนาคต

นักปฏิบัติจิตทั้งหลาย ควรละทิ้งให้ได้ในเวลานี้เป็นการดีมาก "เพราะท่านผู้ใดละกามตัวนี้ได้ ย่อมอยู่เป็นสุขทุกลมหายใจ สิ่งเดือดร้อนทั้งหลายในโลกนี้ ทั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่กามเป็นเหตุ" เหตุใหญ่อยู่ที่ใจหลงใหลในกามารมณ์

เหตุนี้ "ท่านที่ยังละกามทางกายไม่ได้ ก็ให้พยายามละ ยังละทางวาจาไม่ได้ ก็ให้พยายามละ ผู้ละกามทางจิตยังไม่หมด" ก็ละให้หมดในเวลานี้ ท่านผู้นั้นจึงชื่อว่าอยู่ในพุทธศาสนา แล .. "

"ธรรมเมตตา" ฉบับบที่ ๑๓
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

24 ก.พ. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5091 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย