"หวังผลไกล" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    6 มี.ค. 2565

.
 "หวังผลไกล"

โยม : ดิฉันเห็นว่า "พวกเราไม่จำเป็นต้องมาวิปัสสนาอะไรให้ มันลำบากลำบนนัก" เพราะปีหนึ่ง ๆ "ดิฉันก็ฟังเทศน์มหาชาติจบ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ตั้งหลายวัด" ท่านว่า "อานิสงส์ของการฟังเทศน์ มหาชาตินี้จะได้ถึงศาสนาพระครีอาริย์ ก็จะพบแต่ความสุข ความสบายอยู่แล้ว" ต้องมาทรมานให้ลำบากทำไม ฯ

หลวงปูว่า ..

" .. "สิ่งอันประเสริฐที่มีอยู่เฉพาะหน้าแล้วไม่สนใจ" กลับไปหวังไกลถึงสิ่งที่เป็นแต่เพียงการกล่าวถึง "เป็นลักษณะของ คนไม่เอาไหนเลย" ก็ในเมื่อมรรคผลนิพพานใน ศาสนาสมณ โคดมในปัจจุบันนี้ ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์ "กลับเหลวไหลไม่สนใจ เมื่อถึงศาสนาพระศรีอาริย์ ก็ยิ่งเหลวไหลมากกว่านี้อีก" .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
 DT014902

วิริยะ12

6 มี.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5104 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย