"๖๒ ผู้ปฏิบัติตาม" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

 "๖๒ ผู้ปฏิบัติตาม"

" .. "จงเตือนตนด้วยตนเอง จงพิจารณาตนด้วยตนเอง" คนอื่นเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นหรือผู้ตักเตือนเท่านั้น ครั้นเราทำได้อย่างนี้ "ได้ชื่อว่าฟังเทศน์เป็นและเป็นผู้ปฏิบัติตาม" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรม"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    

5,375


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย