"ธรรมารมณ์ คือเรื่องอดีตอนาคต" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    11 ก.ค. 2563

.
 "ธรรมารมณ์ คือเรื่องอดีตอนาคต"

" .. "อารมณ์ภายนอก" ก็หมายเอา ๕ อย่าง รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส มันไปรวบรวมเอามาปรุงมาคิด พิจารณากาย มันก็ไปถูกเวทนาน่ะแหละ ครั้นจะพิจารณาเอาจิต มันก็ไปถูกธรรม จิตมันเกิดขึ้นกับใจ "เรียกว่า ธรรมารมณ์" สี่อย่างนี้

"ธรรมารมณ์ก็ไม่ใช่อื่น คืออดีตที่ล่วงมาแล้วไปนึกเอามา" ดีชั่วอย่างไรก็นึกเอามาอารมณ์ที่ชอบใจก็นึกเอามา มาหมักหมมที่ใจนี้ "อนาคตยังไม่มาถึงก็เหนี่ยวเอามา" เอามาเต็มอยู่ในปัจจุบันนี้ "เรียกว่า ธรรมารมณ์" นี่เรียกว่า สติปัฏฐาน ๔ .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 DT014902

วิริยะ12

11 ก.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5276 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย