"กิเลสกับปัญญา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    24 ก.ค. 2563

.
 "กิเลสกับปัญญา"

- กิเลส ย่อมตกเป็นเครื่องมือของผู้มีปัญญา
- กิเลส อาจทำคนธรรมดาให้เป็นพระพุทธเจ้า
- กิเลส ย่อมเป็นนายผู้ทารุณของคนโง่
- กิเลส ย่อมทำคนโง่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉาน

"เราทำตามกิเลสมาแล้วกี่ปี" ทำไมเราไม่ปลดปล่อย ราคะ โทสะ โมหะ ของเรา .. "

"ธรรมะจากต้นไม้"
(หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 DT014902

วิริยะ12

24 ก.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4703 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย