"สุขทุกข์อยู่ที่ใจ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)

 วิริยะ12    14 ก.ย. 2563

.
 "สุขทุกข์อยู่ที่ใจ"

" .. "บุญนั้นมันเป็นอย่างไร บาปนั้นเป็นอย่างไร" ในขณะใดที่ใจของเรามีปีติยินดี หรือ "ใจของเราเยือกเย็นสงบระงับ นั้นเรียกว่าเป็นบุญ" ถ้าในขณะใดที่ "ใจของเรามีความโกรธ ความฉุนเฉียว มีความคับแค้นใจ ในขณะนั้นเรียกว่า ใจเป็นบาป"

ทีนี้โบราณท่านพูดไว้ว่า "สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ" ทำไมท่านถึงพูดอย่างนี้ เพราะมันเป็นปัญหาอันละเอียดอ่อน "ในขณะใดที่จิตใจเรามีอารมณ์อันเยือกเย็นอารมณ์ดี ท่านเรียกว่าขึ้นสวรรค์" คนทั้งหลายเข้าใจว่าสวรรค่อยู่บนขั้นฟ้า "สวรรค์อยู่ในอกเท่านี้เอง นรกก็อยู่ในอกเท่านี้เอง" อยู่ในใจ

ในขณะใดที่ "ท่านโกรธแสดงโทสะแลดงออกมาทางกาย ทางวาจา" นี้ก็เรียกว่า "ตกนรกทั้งเป็น" ที่จริงก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนหรอกนรก "ที่จริงมันอยู่ที่ตัวของเรานี่เอง" .. "

"สุขทุกข์อยู่ที่ใจ"
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
 
   DT014902

วิริยะ12

14 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5471 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย