"การให้อภัยมีความสำคัญ มีคุณค่ามาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    21 ธ.ค. 2563

.
 "การให้อภัยมีความสำคัญ มีคุณค่ามาก"

" .. "ความดีความชั่วอยู่กับคนกับสัตว์" ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อตัวเองและต่อส่วนรวม ด้วยความรักความสามัคคีความเห็นใจกันและกัน "ความให้อภัยกันเป็นสำคัญมากนะ มีคุณค่ามาก" โลกที่มีความให้อภัยกันจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างง่ายดาย แต่ความดีความเด่นอวดดีอวดเด่นนี้คือตัวก้างขวางคอ ไปที่ไหนขวางที่นั่น

"คนใดที่ชอบเย่อหยิ่งจองหองพองตัว" นี้ก็คือชอบเหยียบย่ำคนอื่นไปในขณะเดียวกัน "คนคนนี้ไปที่ไหนไม่มีใครคบค้าสมาคม" ไม่ว่าพระว่าเณรประชาชนเหมือนกันหมด ถ้าต่างคนต่างมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน "ให้อภัยซึ่งกันและกัน เข้าได้สนิท" ไม่ได้ถามถึงว่าพ่อชื่อว่ายังไง แม่ชื่อว่ายังไง ไม่ต้องถาม "เข้ากันได้สนิทด้วยคุณธรรมประสานกัน" ให้พากันจำเอานะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=791&CatID=2DT014902

วิริยะ12

21 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5262 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย