"รู้ทันมันก็ดับ" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

 วิริยะ12    19 ม.ค. 2564

.
 "รู้ทันมันก็ดับ"

" .. เวลากิเลสมันเกิดขึ้น "เกิดขึ้นทางกาย เกิดขึ้นทางวาจา เกิดขึ้นทางใจ" รู้ทันมันเดี๋ยวนี้ มันก็ดับไปเดี๋ยวนี้แหละ ตัวสติมันปกครองอยู่เสมอ "ถ้ามีสติอยู่ทุกเมื่อ" มันบ่ได้คุมมันแหละ "ครั้นเกิดขึ้นรู้ทันมันก็ดับ" รู้ทันก็ดับ คิดผิดก็ดับคิดถูกก็ดับ พอใจไม่พอใจก็ดับลงทันทีที่สติ .. "

"เอกซเรย์สภาวธรรม" พฤษภาคม ๒๕๔๘
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ    DT014902

วิริยะ12

19 ม.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5326 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย