"ชีวิตเป็นของน้อย" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "ชีวิตเป็นของน้อย"

" .. จิตผู้ใดรู้ได้ เข้าใจตามโอวาทของพระพุทธเจ้าคำว่า "ชีวิตเป็นของน้อย" ก็จะตั้งใจภาวนาเต็มที่ "เพราะเราไม่รู้ว่าวันตายจะมาถึงเราเวลาใด" รู้ได้แต่วันเกิด เมื่อเรารู้วันเกิด ไม่รู้วันตาย ไฉนจะมาประมาทอยู่เล่า

สิ่งอื่นไม่สำคัญ "สำคัญที่กาย วาจา จิตของเรา" ต้องตั้งอยู่ในทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี "เป็นการฝึกฝนให้บุญกุศลเกิดขึ้น" ระวังรักษาไม่ให้บาปมาเกาะอยู่ .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    

5,401


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย