"ศาสนาคือน้ำดับไฟ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    19 เม.ย. 2564

.
 "ศาสนาคือน้ำดับไฟ"

" .. "ศาสนาคือน้ำดับไฟ" ไฟราคะ ไฟตัณหา หรือว่าไฟโลภ ไฟโกรธ ไฟหลง "ไหม้หัวใจสัตว์โลก ถ้าไม่มีน้ำ คือ ธรรมะเป็นเครื่องระงับดับกันบ้างเลย" หัวใจดวงนั้น ๆ "จะเป็นเหมือนไฟทั้งกองเผาลนอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้"

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด ๆ ไม่สำคัญที่สถานที่ "แต่สำคัญที่ความรุ่มร้อนเผาลนจิตใจเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่าง ๆ มันเผาลนอยู่ภายใน" ไม่มีเวล่ำเวลา ไม่มีอิริยาบถใดพอที่จะว่างเว้น "นอกจากมีธรรมเข้าไประงับดับกันเท่านั้น" ด้วยเหตุนี้ "ศาสนาจึงเป็นธรรมจำเป็นต่อมวลสัตว์อยู่มากทีเดียว" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1825&CatID=3
   DT014902

วิริยะ12

19 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5379 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย