เตือนให้ภาวนา : ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

 จำปาพร    22 มี.ค. 2558
ให้ภาวนาอย่ามัวแต่ห่วงนอน
นอนกันมาไม่รู้กี่ชาติแล้ว ไม่รู้จักอิ่มเสียที
มัวแต่เป็นผู้ประมาท ไม่รู้จักรักษามนุษย์สมบัติเอาไว้
ระวังจะไม่เหลือเท่าเก่า

..

คนเราทุกคนต้องการความสุข
แต่ส่วนใหญ่ไม่สนใจสร้างเหตุของความสุข
จะเอาแต่ผลอย่างเดียว
แต่ถ้าเราไม่สนใจกับตัวเหตุ
ตัวผลจะอยู่ได้อย่างไร

..

เรียน "พุท-โธ" แค่นี้พอ
เรียนอย่างอื่นไม่รู้จักจบ ไม่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์
"พุท-โธ" ตัวเดียวถ้าเรียนจงได้เมื่อไรก็สบายเท่านั้น

...

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยองDT017019

จำปาพร

22 มี.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5264 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย