"ธรรมะเป็นที่พึ่งของคนดี" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

 วิริยะ12    23 ต.ค. 2566


 "ธรรมะเป็นที่พึ่งของคนดี"

" .. ท่านพ่อกล่าวว่า "ธรรมะเป็นที่พึ่งของคนดี และเป็นที่พึ่งของคนชั่วที่กำลังกลับใจเป็นคนดี คนที่ไม่เชื่อว่าทำชั่วได้ชั่ว เพราะเขายังไม่ประสบกับผลกรรมอันโหดร้ายที่ ตนเองทำไว้"

คนที่เป็นนักเลงโต เป็นเสือร้าย เป็นโจร เป็นคนพาล คนเหล่านี้มีจิตใจ เหี้ยมโหด ไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่าย ๆ "แต่ถ้าเขาเจอสิ่งที่เหนือกว่าเขา เขาก็ยอมนับถือบูชาได้" เข่นกัน

อย่างเช่น "โจรองคุลีมาล ยอมก้มหัวให้พระพุทธเจ้า" และต่อมาได้กลายเป็น พระอรหันต์ .. "จากชีวิตที่ตํ่าสุด .. ก้าวขึ้นสู่ความสูงสุดได้" เพราะอาศัยหลักพระธรรม คำสอนเป็นประทีปส่องทางดำเนินชีวิต .. "

พระสุธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
(ท่านพ่อลี ธัมมธโร)
    DT014902

วิริยะ12

23 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5365 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย