"พุทธมามกะ กับพุทธศาสนิก"

 วิริยะ12    8 ก.ค. 2560

 "พุทธมามกะ กับพุทธศาสนิก"

" .. วันอาสาฬหบูชา เป็นวันบูชาสำคัญวันหนึ่ง ในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง "คือของพุทธมามกะ คือผู้มีพระพุทธศาสนาเป็นที่รัก"

"พุทธมามกะ" แตกต่างกับ "พุทธศาสนิก" คือ "พุทธศาสนิกเป็นเพียงผู้นับถือพระพุทธศาสนา" ซึ่งมีอยู่มากมาย "ผู้ใดนับถือพระพุทธศาสนา ผู้นั้นก็ได้ซื่อว่าเป็นพุทธศาสนิก"

แต่ "พุทธมามกะ" ซึ่งมีความหมายว่า "มีพระพุทธศาสนาเป็นที่รัก" ย่อมมีความแตกต่างกับผู้นับถือพระพุทธศาสนา สำคัญที่ว่า "ผู้ที่ประกาศตนเป็น พุทธมามกะ จะมีความเข้าใจในความหมายแห่งความเป็น พุทธมามกะ ของตนเพียงใด" .. "

"แสงส่องใจ" อาสาฬหบูชา ๒๕๔๙
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13326DT014902

วิริยะ12

8 ก.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5191 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย