ชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็ล่วงไปๆ ทุกขณะลมหายใจเข้าออก...หลวงปู่ขาว อนาลโย

 DhammathaiTeam    14 ต.ค. 2553

เราเกิดมาได้อัตตภาพอันดี สมบูรณ์บริบูรณ์
พวกเราได้สมบัติมาดีแล้ว
ควรใช้มันซะ ใช้ไปในทางดี
ทางดี คือ การทำบุญให้ทาน รักษาศีลภาวนา
ใช้มันซะเมื่อมันยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่
อย่าไปนอนใจเมื่อวันคืนล่วงไปๆ
พระพุทธเจ้าว่า วันคืนล่วงไปๆ
มิใช่จะล่วงไปแต่วันคืนเดือนปี
ชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็ล่วงไปๆ
ทุกขณะลมหายใจเข้าออกDT0005

DhammathaiTeam

14 ต.ค. 2553
 เปิดอ่านหน้านี้  5093 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย