"การทำบุญต้องอาศัยศรัทธา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "การทำบุญต้องอาศัยศรัทธา"

" .. "การบำเพ็ญบุญกุศลมันก็ต้องอาศัยความพอใจ ความเลื่อมใสเป็นที่ตั้ง" สาเหตุที่จะมีอานิสงส์มากนั้น ก่อนที่เราจะเลื่อมใสใคร เราก็ต้องมองเห็นว่าคนนั้น ๆ มีคุณวุฒิที่สูงกว่าเรา มีคุณวุฒิที่สูงทีเดียว "จนทำให้เราเลื่อมใสพอใจอย่างยิ่ง"

เมื่อมันพอใจเต็มที่แล้ว "ความตระหนี่เหนียวแน่นในสมบัติข้าวของหรือวัตถุทานต่าง ๆ เหล่านั้นไม่มีเลย" ยอมสละออกให้ ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง "นี่ทำให้กิเลสนั้นเบาบางไปตั้งเป็นกองเลยทีเดียว" ทำให้ความตระหนี่เหนียวแน่นต่าง ๆ นั้น ถอนออกไปจากจิตใจอย่างมากมาย .. "

"สติปัฏฐานสี่"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
    

5,408


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย