"ใจเป็นธรรม อยู่สบายเหนือโลก" (หลวงตามหาบัวฯ)

 วิริยะ12    26 พ.ค. 2561

 "ใจเป็นธรรม อยู่สบายเหนือโลก"

" .. "ใจเป็นใจบุญ ใจเป็นธรรม อยู่ได้สบายเหนือโลกไปตลอดนะ" ร่างกายมันเหมือนทั่ว ๆ ไปนั่นแหละ แต่จิตใจนี้ไม่ได้เหมือน

"จิตใจคนมีบุญ มีธรรม เป็นจิตใจที่กว้างขวางเต็มไปด้วยเมตตา" เราก็เป็นสุข บริษัทบริวารได้พบได้เห็นเขากราบไหว้บูชาชื่นตาชื่นใจตลอดไป อย่างหลวงพ่อนี่แหละนะ

ผมจึงได้อุตส่าห์มาเยี่ยม "ผู้ใจบุญมีวาสนาบุญญาภิสมภารกว้างขวาง ถึงได้มาเยี่ยมนี่แหละ" เรื่องร่างกายก็เป็นธรรมดา .. "

(หลวงตาฯ เยี่ยมอาการอาพาธหลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก
วันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕)
 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1820&CatID=2DT014902

วิริยะ12

26 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5190 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย